Programy na centrale

<span class="hidepagetitles_toggle_title">Programy na centrale</span>

  OPSTCentrala – aplikacja stanowiska operatorkiopstcentrala2015

 

 • możliwość uruchomienia do 99 stanowisk centrali;
 • zintegrowany panel telefoniczny obsługujący do 3 linii jednocześnie na stanowisku:
     – prezentacja numerów, korelacja z bazą danych klientów,
     – oddzwanianie
     – komunikacja z kierowcami
 • przyjmowanie nowych zleceń;
 • podgląd i zarządzanie taksówkami w strefach;
 • prezentacja zdarzenia od taksówek, reklamacje, pytania do centrali;
 • prezentacja procesu automatycznego wydawania zleceń;
 • dostęp do archiwum zleceń;
 • mechanizm reklamowania zleceń od Klienta/Dyspozytora/Taksówki;
 • łatwa komunikacja z wozami;
 • obsługa zleceń stałych;
 • panel Klienta – możliwość definiowania zachowania systemu wobec poszczególnych Klientów;
 • łatwa zmiana parametrów pracy (scenariusza ustawień systemu, parametrów pracy);
 • Obsługa alarmów;
 • Skorelowana mapa;opstmapa_splash  OPSTMapa

 

 • umożliwia pokazywanie danych mapowych o partych na OpenStreet ( dwie wersje ), Imagis;
 • na mapie prezentowane są:

  wozy,
  zlecenia,
  strefy,
  animacje wydawanych WK,
  animacje wydawanych zleceń,
  alarmy
  Prezentacja punktu zlecenia, też w powiększeniu
  Prezentacja strefy zlecenia podczas przyjmowania nowego kursu
  Prezentacja dostępnych wozów spełniających kryterium zlecenia
  Animowany wóz, zrealizujący zlecenie
  Regulacja powiększeniem mapy przy wprowadzaniu nowego zlecenia

 • możliwość przeglądu prezentacji graficznych stref, wraz z zapisanymi do nich wozami;


 • odwrócona interaktywność – po kliknięciu wozu (lub zlecenia) na mapie OPSTCentralia wywołuje okno wozu/zlecenia;
  Prezentacja wzajemnej relacji zlecenia do wozu  oraz trasy wozu przy reklamacji zlecenia;
 • możliwość łatwego edytowania stref,opstszef_splash    OPSTSzef


Moduł umożliwia:

 • monitorowanie stanu pracy  systemu;
 • obserwowanie aktywności telefonii;
 • dostęp do archiwum i historii zleceń, połączeń telefonicznych, zdarzeń wozów, komunikacji systemowej;
 • zarządzanie flota pojazdów, ich własnościami, stanem etc…
 • dostęp do bazy klientów, modyfikowanie adresów;
 • generowanie raportów;
 • dokonywanie podziału miasta;
 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników, stanowisk, modułów;
 • dokonywanie zmian ustawień systemowych.

 

 

opstcentrumsms_splash   OPSTCentrumSMS

 

Moduł zarządza dystrybucją SMS w systemie:

 • wysyłka potwierdzeń do Klientów (np taksówka pod adresem, informacja o wysłanej taksówce etc);
 • przekierowywanie zlecenia na SMS;
 • odbiór zleceń na SMS.

opstxst_splash   OPSTTelefony


OPST współpracuje ze wszelkimi centralami telefonicznymi zaopatrzonymi w sterownik TAPI.

Polecamy stosowanie Serwera Telekomunikacyjnego. Jest to urządzenie komputerowe zbudowane na bazie Asteriska, często nawet tańsze niż klasyczna centrala.

Do najważniejszych cech ST należy: 

 • obsługa telefonii VoIP oraz tradycyjnych traktów (E1/ISDN/GSM/Analog);
 • zarządzanie ruchem przychodzącym: kreacja kolejek telefonicznych, priorytetów, sposobu obsługi dzwoniących linii przez poszczególne stanowiska;
 • ścisła integracja z OPST:
  – identyfikacja numerów połączeń przychodzących,
  – sterowanie połączeniami z poziomu programu,
  – rejestracja rozmów, korelacja do każdego zlecenia (każdy formularz zlecenia posiada “swoją” rozmowę ),
  – oddzwanianie z poziomu programu (również via nielimitowane abonamenty GSM)
 • Brama GSM:
  – wysyłanie zbiorczych SMS-ów (kampanie reklamowe itp),
  – wysyłanie SMS-ów indywidualnych (interfejs programowy z poziomu OPST – w miejsce usługi Serwerów SMS),
  – telefonowanie do klientów z poziomu OPST,
  – automatyczne telefonowanie z powiadomieniem o statusie zlecenia – tekstem statycznym, oraz dynamicznym,
  – obsługa ruchu miejskiego na wypadek awarii np. łącza E1; po wykonaniu przekierowania na tylko jedną kartę SIM można przyjmować połączeń tyle, ile jest kart SIM w bramie GSM.
 • obsługa infolinii 0800, w tym połączeń międzymiastowych pomiędzy firmami,
 • dynamiczna automatyka przyjmowania zamówień (dAPZ),
 • praca zdalna stanowisk operatorskich, a nawet całej Centrali,
 • niezależna obsługa biura (w tym faxy etc…),
 • statystyka

 

opstinternet_splash   OPSTZamawianie


To moduł, który komasuje w sobie wszelkie drogi e-zamawiania:

 • z SMS’ów;
 • własnych aplikacji zamówieniowych;
 • aplikacji zamówieniowych ogólnopolskich (np NaviTaxi, Taxi5);
 • serwisów zamówieniowych www;
 • zleceń przekazywanych automatycznie z innych firm taxi (np z TaxiPolska, 800400400);
 • zleceń przekazywanych np via TV kablowe;
 • podobnych aplikacji wykorzystujących ogólnodostępne API zamówieniowe.opstterminalnet_splash   OPSTTerminal

 

Moduł służy do komunikacji via internet (GPRS/LTE) z następującymi urządzeniami mobilnymi Kierowców:

 • smartfony i tablety;
 • klasyczne terminale GPRS;
 • terminale T7.

Ponieważ parametry pracy modułu przewidują obsługę b. dużego ruchu (obsługa największych firm taxi w kraju) konstrukcja informatyczna jest tak dopasowana, aby funkcjonalność bezpośredniego rozsiewania informacji do urządzeń mobilnych przenieść na profesjonalne farmy serwerowe, które maja same w sobie staranie o znakomite i niezawodne podejścia internetowe, wysokowydajne rutery, wydajność i niezawodność ciągłej pracy.opstapi_splash   OPSTAPI

 

 OPST posiada szereg interfejsów do wymiany danych z systemami zewnętrznymi. Polecamy dwa główne:

 • xTaxi (moduł do składania zamówień, prezentacji wozów, czasów dojazdu, etc…);
 • xFirma (moduł do zarządzania obsługa bezgotówki, w sytuacji gdy stosowany jest zewnętrzny system bezgotówkowy: np xFirma, TaxiBase itp…)