<span class="hidepagetitles_toggle_title">Obsługa bezgotówki</span>

 

 

Z systemem OPST zintegrowane sa trzy podsystemy obsługi bezgotówki:

 

OPST Firma

OPSTFirma jest integralna częścią OPST. Moduł OPST Firma jest modułem obsługującym płatności bezgotówkowe za wykonane i zrealizowane kursy.

W najprostszym modelu, klient posługuje się swoją firmową kartą w celu rozliczenia kursu.

Kierowca po wpisaniu do terminala kwoty należnej za kurs, otrzymuje potwierdzenie zrealizowania płatności bezgotówkowej. Dane te są gromadzone w OP System Taxi i podlegają potem weryfikacji uzależnionej od wewnętrznej organizacji Korporacji Taksówkowej.

Moduł OPST Firma działa wg okresów rozliczeniowych –  jest to tryb, który gromadzi wszystkie zweryfikowane kursy w formie bezgotówkowej i zamyka w jeden okres rozliczeniowy. Kursy takie nie mogą już być zmieniane. Okres rozliczeniowy może być następnie wyeksportowany do zewnętrznego systemu rozliczeniowego.

 • Firmy
  Narzędzie do dodawania, usuwania Firm, które będą korzystały z możliwości rozliczania kursów w formie
  bezgotówkowej; lub do zmiany parametrów wskazanej firmy. 

 • Karty
  To  podstawowy element umożliwiającym wykonanie płatności bezgotówkowej za wykonany kurs.
  Karta oprócz tego, że jest związana z Firmą, zawiera wiele elementów, które definiują m.in. korzystającego z karty, ograniczenia w dokonywanych płatnościach bezgotówkowych itp.

 • Kierowcy
  W module OP Firma, można zdefiniować kierowców, którzy mogą (chcą) obsługiwać transakcje bezgotówkowe. 

 • Kursy 
  Narzędzie wyświetla kursy, które zostały rozliczone w formie bezgotówkowej. Tu można np dodać kurs, anulować, lub go poprawić (np kwotę kursu, parametry trasy „skąd/dokąd” etc… )

 

xFirma 

 • xFirma jest ogólnopolskim ujęciem OPSTFirmy. Pozwala na obsługę Klientów bezgotówkowych korzystających z usług “macierzystej” firmy – jak i stowarzyszonych firm taxi w innych miastach.

 • xFirma webowy to system bezgotówkowy, niezależny od środków technicznych w jakie są wyposażone firmy partnerskie

 • xFirma posługuje sie różnymi typami kart, biletów i Voucherów – również już wydanymi (w tym przez firmy partnerskie) i będącymi już w obiegu.

 

TaxiBase

To przykład współdziałania OPST z zewnętrznym systemem bezgotówki (Taxi Polska) TaxiBase jest systemem bezgotówkowym eksploatowanym w Ele Taxi Warszawa, oraz wielu innych firmach na terenie całego kraju.

OPST dostarcza do TaxiBase szczegółowych informacji dotyczących odbytych kursów bezgotówkowych:

 • Numer karty/vouchera/biletu/kuponu etc
 • Data i godzina kursu
 • Numer wozu realizujacego kurs
 • Kwota i numer rachunku
 • Adres początku kursu
 • Adres końca kursu

Jednocześnie podczas procesu przyjmowania zlecenia operatorka ma wszelkie informacje  pozwalające na przyjęcie zamówienia kursu bezgotówkowego.